Tag: chiến giá

Vén màn cuộc chiến giá: Khách bức xúc vì mua hớ, doanh nghiệp kêu thấm mệt

Cuộc chiến giá trở thành dao hai lưỡi, không chỉ khiến doanh nghiệp kiệt quệ, mà còn ảnh hưởng niềm tin người tiêu dùng khi mua sắm tại các cửa hàng.