Tag: chiến dịch lòng tốt dễ lây

Ban nhạc Ngọt, Min, Châu Bùi... kêu gọi vẽ tranh chủ đề 'Lòng tốt dễ lây'

TTO - Các nghệ sĩ trẻ kết hợp với UNICEF và Bộ Y tế trong chiến dịch 'Lòng tốt dễ lây', kêu gọi giúp đỡ, đồng cảm, lạc quan trong và sau dịch COVID-19.