Tag: Chiến dịch giải mã gen miễn phí

Chiến dịch giải mã gen miễn phí cho người thân của bệnh nhân ung thư

Ung thư có nguyên nhân từ di truyền nên người nhà của các bệnh nhân cần tầm soát yếu tố nguy cơ. Chiến dịch giải mã miễn phí do DNA Medical Technology phát động từ cuối tháng 6 đến cuối tháng 10.