Tag: Chia nhỏ Facebook

Chia nhỏ Facebook là thế nào và chuyện gì sẽ xảy ra?

TTO - Những ngày qua, Facebook đối mặt với hàng loạt vụ kiện chống độc quyền và nguy cơ phải ‘chia nhỏ’. Vì sao phải chia nhỏ Facebook? Các chuyên gia đã dự báo thế nào về thời kỳ ‘hậu chia nhỏ’?