Tag: Chi phí không chính thức

Công bố PCI-2019: Hơn 50% doanh nghiệp phải trả chi phí không chính thức

TTO - Ông Vũ Tiến Lộc - chủ tịch Phòng Công nghiệp và thương mại Việt Nam (VCCI) - cho biết như vậy trong buổi công bố báo cáo năng lực cạnh tranh cấp tỉnh 2019 (PCI-2019) ngày 5-5 tại Hà Nội.

Chi phí không chính thức vẫn đè doanh nghiệp

TTO - Có 7,1% doanh nghiệp phải chi hơn 10% doanh thu cho các loại chi phí không chính thức, 61,6% doanh nghiệp đạt được kết quả sau khi trả chi phí không chính thức, 58,2% doanh nghiệp cho rằng có hiện tượng nhũng nhiễu khi giải quyết thủ tục.

Đà Nẵng vẫn dẫn đầu, TP.HCM tụt hạng năng lực cạnh tranh

TTO – Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2016 (PCI 2016) được công bố sáng 14-3 ghi nhận chi phí không chính thức có giảm nhưng môi trường pháp lý chưa an toàn là trở ngại chính với doanh nghiệp.

​66% doanh nghiệp VN chi trả chi phí không chính thức

TTO - Theo điều tra PCI 2015, tỷ lệ doanh nghiệp chi trả chi phí không chính thức trong năm 2015 là 66%, cao hơn cùng kỳ các năm trước, 64% năm 2014 và 50% năm 2013.