Tag: Chị Mai Ly

Những người trẻ trăn trở về môi trường

TTO - Một nhóm bạn trẻ nhiều năm qua luôn sẵn sàng trèo đèo lội suối để lần tìm, bảo vệ và bảo tồn từng loài vật, từng hệ sinh thái dù lớn nhỏ trước những mối nguy hại.