Tag: Chạy bộ phong trào

Marathon phong trào - xu hướng mới trong phát triển văn hóa doanh nghiệp

TTO - Nếu như trong cộng đồng, người dân chạy để rèn luyện sức khỏe thì trong khối doanh nghiệp, nhiều công ty, tập đoàn lớn như Tiến Phước, FPT,… đã đưa marathon trở thành hoạt động phong trào thường niên.