Góp ý Tuổi Trẻ Online phiên bản mới Tại đây
Tag:

Chất lượng lao động

Nâng chất lượng, giảm dần lao động phi chính thức

Nâng chất lượng, giảm dần lao động phi chính thức

Có tới gần 2/3 tổng số lao động làm việc ở khu vực phi chính thức nhưng hầu hết họ không được pháp luật bảo vệ, phải chịu thiệt thòi trên cả ba phương diện: chất lượng lao động, phân bố việc làm và thời gian việc làm.