Tag: chất chống ung thư

Nga tìm ra cách thức tiêu diệt tế bào ung thư

Các nhà sinh học Đại học Tổng hợp quốc gia Lomonosov (MGU) cùng các đồng nghiệp Thụy Điển đã tìm ra cách buộc các tế bào ung thư tự chết trong khi phân chia nếu dẫn vào các tế bào này các chất liên quan đến quá trình gọi là “thảm họa phân bào".