Tag: Cháo bột cá lóc Quảng Trị

Cà Mèn - Mang Quảng Trị đi muôn phương

'Mang Quảng Trị đi muôn phương' là khát khao, là sứ mệnh mà Cà Mèn luôn cố gắng thực hiện trong những năm qua, và thương hiệu Cà Mèn đã ghi dấu ấn trong lòng người tiêu dùng với slogan chân phương như thế.