Tag: Chánh văn phòng Nguyễn Hạnh Phúc

Gần 96% đại biểu Quốc hội là đảng viên

TTO - Chỉ 21 đại biểu trong số 496 đại biểu là người ngoài đảng (chiếm 4,2%), Quốc hội Khóa XIV có tỷ lệ đảng viên cao nhất từ trước đến nay. Chỉ có 2 người tự ứng cử trúng cử.