Thứ 6, ngày 22 tháng 11 năm 2019

  • Cổ tích về những chàng rể yêu quý

    Cổ tích về những chàng rể yêu quý

    Hai hôm sau, trời còn mờ sáng đã có tiếng gõ cửa dồn dập. Chàng út mở cửa thì chẳng thấy ai. Chỉ có một gói giấy nhỏ ở trên bậc thềm. Trong đó có chìa khóa của chiếc Mercedes mới coóng đỗ trước nhà. Và một mảnh giấy với dòng chữ: “Ai làm điều tốt sẽ gặp điều tốt! Bố vợ của con”.