Tag: chặng đua

Chặng đua gian khổ

TTO - Chặng thứ tư cuộc đua xe đạp Cúp truyền hình TP.HCM 2012 từ TP Huế đi TP Đà Nẵng diễn ra vào ngày 17-4, tuy chỉ dài 109km nhưng là hành trình gian khổ và nhiều biến cố với các VĐV.

Chặng đua gian khổ

TTO - Chặng thứ tư cuộc đua xe đạp Cúp truyền hình TP.HCM 2012 từ TP Huế đi TP Đà Nẵng diễn ra vào ngày 17-4, tuy chỉ dài 109km nhưng là hành trình gian khổ và nhiều biến cố với các VĐV.