Tag: Champarma Rerort & Spa

Dự án Champarma Rerort & Spa nỗ lực hoàn thiện bàn giao đất tái định cư

Ngày 15-9, lãnh đạo xã Vĩnh Thái, phường Vĩnh Hòa (Nha Trang), Phòng Tài nguyên và môi trường, Trung tâm phát triển quỹ đất TP Nha Trang đã bàn giao đất tái định cư cho 32 hộ dân thuộc phường Vĩnh Hòa.