Tag: Chậm trả

Chậm trả tiền đền bù cho dân phải "nộp phạt"

TT - Cơ quan có trách nhiệm phải chi trả tiền bồi thường cho dân sau 15 ngày, kể từ ngày duyệt phương án bồi thường giải phóng mặt bằng. Nếu cơ quan chức năng chậm đền bù phải trả thêm cho người dân một khoản tiền bằng mức tiền xử phạt đối với hành vi chậm nộp thuế (0,05% mỗi ngày) trên tổng số tiền bồi thường, hỗ trợ. Trường hợp lỗi chậm chi trả do người dân gây ra thì tiền bồi thường hỗ trợ được gửi vào tài khoản tạm giữ của Kho bạc Nhà nước.