Tag: Chăm sóc phụ nữ

Tại sao phụ nữ cần sự quan tâm?

TTO - Phụ nữ cần sự quan tâm, đàn ông lại cần sự trân trọng. Sự khác biệt này có phải do phụ nữ quá nhạy cảm, cần sự chăm sóc?