Thứ 2, ngày 16 tháng 5 năm 2022

Chấm dứt hoạt động lò gạch thủ công vào cuối năm nay

14/06/2012 04:03 GMT+7

TT - Đó là một trong những nội dung tại văn bản của Bộ Xây dựng gửi UBND các tỉnh thành về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về “Tăng cường sử dụng vật liệu xây không nung và hạn chế sản xuất, sử dụng gạch đất sét nung”,

Theo đó, Bộ Xây dựng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố xây dựng và ban hành lộ trình chấm dứt hoạt động sản xuất gạch đất sét nung bằng lò thủ công, thủ công cải tiến, lò đứng liên tục và lò vòng sử dụng nhiên liệu hóa thạch (than, dầu, khí) trên phạm vi địa phương mình theo hướng:

Với lò thủ công, lò thủ công cải tiến và lò đứng liên tục, các địa phương đã xây dựng lộ trình chấm dứt hoạt động của các loại lò nói trên tiếp tục tổ chức thực hiện, không cho phép phát sinh đầu tư mới.

TUẤN PHÙNG
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận