Tag: chậm dậy th

Con gái 14 tuổi chưa dậy thì có bất thường không?

Bé gái dậy thì vào độ tuổi 7 - 13, còn bé trai là 9 - 15. Khi bé gái trên 13 tuổi và bé trai trên 15 tuổi vẫn chưa xuất hiện các dấu hiệu của tuổi dậy thì là xem như dậy thì muộn.