Tag: cây thuốc Việt Nam

Học trò là tài sản quý của tôi

TTO - 40 năm nghiên cứu về cây thuốc Việt Nam, giáo sư Nguyễn Kim Phi Phụng đã kịp “trồng” được mấy mươi đồng sự cùng đam mê, kiên trì tiếp tục công việc ý nghĩa cho cộng đồng và khoa học.