Tag: Cậy quyền

CSGT: Làm người ta hết hồn!

Anh CSGT kia, anh có biết bố tôi là ai không?

Mày biết tao là ai không?

TTO - Chùm tranh biếm họa về những kẻ cậy quyền, cậy tiền hành xử ngang ngược, coi thường pháp luật. Đặc điểm nhận dạng của họ là câu nói cửa miệng "Mày biết tao là ai không?"