Tag: Cây dầu đôi Diên Khánh

Diên Khánh vẫn đề nghị chọn tên xã mới là 'Đồng Xuân'

Huyện Diên Khánh (Khánh Hòa) có 4 xã không đạt các tiêu chuẩn quy định, nhưng huyện đề nghị không thực hiện sắp xếp 3 xã và nhập xã Diên Đồng với xã Diên Xuân để lập xã “Đồng Xuân”.

Cây di sản cũng như người bệnh già, cứu rất khó

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa có hàng chục cây di sản, trong đó một số cây đã bị nhiễm bệnh chết hoặc bị thối mục thân, nhánh...

Cưa tỉa cây di sản - cây dầu đôi Diên Khánh để đảm bảo an toàn

Sau vụ gãy nhánh lớn ra đường, cây dầu đôi Diên Khánh (Khánh Hòa) - “cây di sản Việt Nam” - vừa được cưa tỉa để đảm bảo an toàn.