Tag: cẩu xe đang di chuyển

Gia đình nhà Harry và Joanne Cho đang dừng chờ đèn đỏ thì bị xe cẩu 'từ trên trời rơi xuống' tới hỏi thăm.