Tag: cầu thủ nam

Chưa quyết định trao Quả bóng vàng VN 2012 hay không

TTO - Báo Sài Gòn Giải Phóng (SGGP) - đơn vị tổ chức giải thưởng "Quả bóng vàng VN" vẫn chưa quyết định có trao giải thưởng “Quả bóng Vàng VN 2012” cho cầu thủ nam hay không.

Chưa quyết định trao Quả bóng vàng VN 2012 hay không

TTO - Báo Sài Gòn Giải Phóng (SGGP) - đơn vị tổ chức giải thưởng "Quả bóng vàng VN" vẫn chưa quyết định có trao giải thưởng “Quả bóng Vàng VN 2012” cho cầu thủ nam hay không.