Tag: cầu Rạch Ráng

Chủ tịch tỉnh Cà Mau chỉ đạo nóng vụ xe tải gấp gần 9 lần tải trọng qua cầu Rạch Ráng

Tài xế Phùng Đăng Phi biết xe có tải trọng gấp gần 9 lần tải trọng cầu nhưng vẫn chạy qua, làm cầu Rạch Ráng hư hỏng nặng.

Cầu 5 tấn hỏng nặng do xe 31 tấn vượt qua

Xe tải nặng 31 tấn chạy qua cầu có tải trọng 5 tấn làm cầu biến dạng. Đơn vị quản lý phải tạm dừng cho ô tô qua cầu và gửi đơn yêu cầu cơ quan chức năng can thiệp.