Tag: cầu 5 tấn

Cầu 5 tấn hỏng nặng do xe 31 tấn vượt qua

Xe tải nặng 31 tấn chạy qua cầu có tải trọng 5 tấn làm cầu biến dạng. Đơn vị quản lý phải tạm dừng cho ô tô qua cầu và gửi đơn yêu cầu cơ quan chức năng can thiệp.