Tag: Cắt giảm khí thải carbon, các hãng hàng không sụt giảm lượng khách

Cắt giảm khí thải carbon, các hãng hàng không sụt giảm lượng khách

Khi các doanh nghiệp lớn tìm kiếm giải pháp cắt giảm lượng khí thải carbon từ các chuyến công tác, các hãng hàng không chứng kiến sự sụt giảm mạnh lượng khách hạng thương gia vốn là nguồn thu chính.