Tag: cắt 23 dạ dày

Nội soi nuôi ăn cho bệnh nhân đã cắt 2/3 dạ dày

TT - Bác sĩ Trần Ngọc Lưu Phương, phó khoa nội tiêu hóa Bệnh viện Nguyễn Tri Phương TP.HCM, cho biết bệnh viện vừa mở dạ dày nuôi ăn bằng nội soi cho ông Võ Phát Đ.,73 tuổi, ở Q.6, TP.HCM, đã bị cắt 2/3 dạ dày trước đó.