Tag: Cáp treo ở Sơn Đoòng

Không có chuyện làm cáp treo ở hang động Sơn Đoòng

TTO - Theo chánh văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình, đến thời điểm này UBND tỉnh chưa có quyết định giao cho đơn vị nào làm cáp treo, xây chùa trong hang Sơn Đoòng - hang động lớn nhất thế giới.