Tag: cáp treo hang Sơn Đoòng

Dự án cáp treo vào hang Sơn Đoòng: tỉnh chưa quyết được

TTO - "Việc làm hay không làm cáp treo thì tỉnh không quyết định được. Còn phải xin ý kiến của các cơ quan như Bộ VHTT&DL, Bộ NN&PTNT và tổ chức UNESCO, nếu được chấp thuận mới làm.”