Thứ 3, ngày 17 tháng 5 năm 2022

  • Quy tắc ứng xử, cấp thiết lắm rồi!

    Quy tắc ứng xử, cấp thiết lắm rồi!

    TTCT - "... Thầy cũng dựa vào đó để điều chỉnh bản thân, giảm bớt sự thân mật, đụng chạm cơ thể với trò. Phụ huynh cũng có thể dựa vào đó để dạy con: chỉ ra cho con biết làm như thế này, thế kia là không được..."