Tag: cấp sổ đỏ lần đầu

Quận Tân Phú: Tỉ lệ hồ sơ cấp sổ đỏ lần đầu trễ hạn cao

Theo kết luận thanh tra, hơn 80% hồ sơ (trong tổng số hồ sơ kiểm tra) cấp sổ đỏ lần đầu tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai quận Tân Phú trễ hạn nhưng không có thư xin lỗi.

TP.HCM phấn đấu cấp sổ đỏ lần đầu đến hết 30-6-2013

UBND TP.HCM đã giao Sở Tài nguyên và Môi trường công khai lộ trình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho tất cả các trường hợp đủ điều kiện, phấn đấu cơ bản hoàn thành công tác này đến hết ngày 30-6-2013.