Tag: Cấp số định danh cá nhân điện tử

1-1-2016: 4 tỉnh thành cấp số định danh cá nhân điện tử

TTO - Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng và TP.HCM là bốn tỉnh, thành thí điểm áp dụng cấp số định danh cá nhân đăng ký khai sinh từ đầu năm 2016.