Tag: cấp huyện, xã

Thủ tướng nêu quan điểm về sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp huyện, xã

Sáng 31-7, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030.