Tag: cấp giấy phép lao động người nước ngoài

TP.HCM: Cấp phép lao động cho người nước ngoài rút ngắn được 3 ngày

TTO - Liên thông thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp và cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài giúp rút ngắn thời gian cấp phép từ 20 còn 17 ngày làm việc, giảm 15% thời gian so với thực hiện riêng lẻ từng thủ tục.