Tag: Cấp giấy báo tử

Cấp giấy báo tử, lưu trữ hồ sơ chậm nhất 24 giờ từ khi người bệnh tử vong

TTO - Các bệnh viện điều trị COVID-19 phải thực hiện đúng quy định việc cấp giấy báo tử, kể cả trường hợp không liên hệ được với thân nhân. Cấp báo tử, lưu trữ hồ sơ chậm nhất 24 giờ từ khi người bệnh tử vong.