Tag: Cặp dưa lưới đầu mùa ở Nhật Bản được bán đấu giá 25.000 USD

Cặp dưa lưới đầu mùa ở Nhật Bản được bán đấu giá 25.000 USD

Ngày 25/5, trong phiên đấu giá tại tỉnh Hokkaido, cực Bắc Nhật Bản, cặp dưa chất lượng cao đã được trả giá 3,5 triệu yen (khoảng 25.000 USD), mức giá cao thứ hai được ghi nhận từ trước tới nay.