Tag: Cấp điện an toàn

EVNNPC hoàn thành nhiệm vụ 9 tháng đầu năm

Trong 9 tháng đầu năm 2023, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đã cơ bản hoàn thành mọi nhiệm vụ chỉ tiêu được giao, cấp điện an toàn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, các hoạt động chính trị - xã hội tại 27 tỉnh phía Bắc.

Ngành điện Sóc Trăng cắt, tỉa cây xanh, đảm bảo an toàn hành lang lưới điện trước dịp Tết

Hiện nay, ngành điện Sóc Trăng đang tăng cường hoạt động phát quang, cắt, tỉa cây xanh quanh hành lang lưới điện nhằm đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định trong dịp Tết Dương lịch 2023.

Ngành điện Kiên Giang thích ứng an toàn, linh hoạt, hiệu quả giữ nguồn sáng nơi 'đầu ngọn sóng'

Thực hiện chủ đề năm 2022 “Thích ứng an toàn, linh hoạt và hiệu quả”, ngành điện Kiên Giang đã chú trọng đầu tư, tăng cường cấp điện, đảm bảo nguồn sáng cho người dân vùng sâu, vùng xa, vùng hải đảo.

EVNNPC đảm bảo cấp điện an toàn mùa mưa bão

Trong tháng 7, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đảm bảo cung cấp điện ổn định phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của người dân 27 tỉnh phía Bắc.