Tag: cấp CO

Chính sách cấp C/O đang có vấn đề, giả mạo xuất xứ gia tăng

TTO - Trước tình trạng gian lận xuất xứ diễn ra ngày càng phức tạp, Chính phủ yêu cầu rà soát các văn bản pháp luật và tăng quản lý cấp giấy chứng nhận xuất xứ nguồn gốc hàng hóa (C/O) chặt chẽ hơn.