Tag: cấp bù lãi suất

Doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ được cấp bù lãi suất khi vay vốn

TTO - Các doanh nghiệp thực hiện dự án sản xuất sản phẩm sẽ được Nhà nước thực hiện cấp bù chênh lệch lãi suất bên cạnh ưu đãi về lãi suất khi vay vốn ngắn hạn.

Bổ sung 2.000 tỉ cấp bù lãi suất cho ngân hàng hỗ trợ cho vay nhà ở xã hội

TTO - Cùng với việc cân đối thêm 1.000 tỉ đồng, sẽ bổ sung 2.000 tỉ đồng để cấp bù lãi suất cho 4 ngân hàng thương mại do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ định để thực hiện hỗ trợ cho vay nhà ở xã hội.