Tag: cao tốc chậm tiến độ

Cao tốc Cao Lãnh - An Hữu sớm hoàn thành phần cầu trong khi chờ cát

Cao tốc Cao Lãnh - An Hữu sau 7 tháng khởi công, phần đường chậm so với kế hoạch do thiếu cát.