Tag: cao su Dầu Tiếng

Nhiều khuất tất trong việc thanh lý cây cao su

TTO - Hằng năm, có hàng chục ngàn hecta cao su thuộc sở hữu nhà nước được thanh lý để tái canh hoặc bàn giao đất để làm khu công nghiệp.