Tag: Cao Hữu Tuấn

Biểu trưng Đại hội Đoàn TP.HCM lần IX, nhiệm kỳ 2012-2017

TT - Thành đoàn TP.HCM vừa công bố biểu trưng Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.HCM lần IX, nhiệm kỳ 2012-2017 (ảnh) của tác giả Cao Hữu Tuấn.