Tag: Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn

​Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn: Không ngừng vươn xa

Trường CĐ Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Sài gòn (Saigonact) có sứ mệnh đào tạo những công dân có tri thức, kỹ năng thích ứng và sáng tạo trong xu thế hội nhập -đáp ứng nhu cầu phát triển nguồn nhân lực của TP.HCM và cả nước.