Thứ 5, ngày 29 tháng 7 năm 2021

  • Cành ôliu thay cho thanh gươm

    Cành ôliu thay cho thanh gươm

    TT - LTS: Những điều được GS Kishore Mahbubani tâm huyết viết ra ở đây không chỉ dành cho nước Mỹ trong câu chuyện với Iran. Nó còn là lời nhắn nhủ cho bất cứ nước nào khác đang nuôi ý đồ “đi chiếm đất của người khác, áp đặt sự thống trị trên người khác, thò tay ra ngoài và đô hộ người khác”.