Tag: Cảnh báo về siêu vi khuẩn kháng kháng sinh từ lợn lây sang người

Cảnh báo về siêu vi khuẩn kháng kháng sinh từ lợn lây sang người

Siêu vi khuẩn kháng kháng sinh MRSA được tìm thấy ở lợn ngày càng gia tăng khả năng lây nhiễm sang người.