Tag: Cảnh báo nguy cơ đối với dải băng lớn thứ 2 thế giới Greenland

Cảnh báo nguy cơ đối với dải băng lớn thứ 2 thế giới Greenland

Luồng không khí đang mang hơi nóng tới Greenland - dải băng lớn thứ 2 thế giới ở Bắc Cực (sau dải băng ở Nam cực), có khả năng khiến nhiệt độ tại đây tăng cao.