Tag: cảnh báo nghiêm trọng

Bụi màu vàng sẫm bao phủ Trung Quốc

Thủ đô Bắc Kinh cũng như một số tỉnh khác tại Trung Quốc đã và đang bị bao trùm bởi một lớp bụi màu vàng sẫm do bão cát gây ra.