Tag: Cảng tàu khách Côn Đảo

​Hãy di dời tháp nước khỏi Côn Đảo

TT - Nhiều ý kiến phản hồi bài viết “Đừng làm Côn Đảo xấu đi” đề nghị xem xét lại dự án cảng tàu khách Côn Đảo được cho là đang làm giảm vẻ đẹp của đảo ngọc này.

​Đừng làm Côn Đảo xấu đi

TT - Mỗi lần trở lại Côn Đảo, tôi có nhiều cảm xúc lâng lâng khi thấy đảo đã chuyển mình đổi thịt thay da rõ nét.