Tag: Cảng Long Sơn Thanh Hóa

Chính quyền địa phương bác bỏ tin cưỡng chế, đàn áp người dân phản đối xây cảng Long Sơn

Chính quyền địa phương khẳng định những thông tin về việc cưỡng chế và đàn áp người dân phản đối xây dựng bến số 3 là bịa đặt.