Tag: Cận Tết lại đào đường

Cận Tết lại xới tung làm đường, chủ tịch TP Quảng Ngãi nhận lỗi và đưa cam kết

Chủ tịch UBND TP Quảng Ngãi nói việc cận Tết lại đào đường thi công đa phần là do yếu tố chủ quan từ cơ quan tham mưu.